سطح کیفی اردوی ها برگزار شده را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

 
 
 
 

50 زوج برتر
1سید امیرحسین رضوی - مهدیه سادات فاطمی 256 امتیاز
2مجید غنیمتی - شکوفه افشاری 249 امتیاز
3مرتضی صاحبی هوس - اکرم حیدری 248 امتیاز
4علی احمدی شجاع - سعیده شیبانی 233 امتیاز
5مرتضی طیبی - طاهره سیاح 232 امتیاز
6احمد وحدتیان - سمانه عیدی کاخکی 232 امتیاز
7امین پژوهش راوری - ساره کوچک علی زاده 221 امتیاز
8حسین نیک پسند - سیما کوچک علیزاده راینی 218 امتیاز
9محمد حیاتی - سعیده بی تقصیر 216 امتیاز
10سیدعلی مستجاب الدعواتی - فاطمه خان صنمی 213 امتیاز
11عباس حسین زاده - عاطفه نبی زاده 200 امتیاز
12امیر حسین بنازاده یزد - ریحانه محمودزاده وزیری 199 امتیاز
13سید یاسین عمرانی - زینب مومنی 196 امتیاز
14علیرضا بافقی - نجمه نیکو 179 امتیاز
15عبدالرحیم صالحی زاده - زهره عبدی 157 امتیاز
16عباس خسرونژاد - سارا کریمی 151 امتیاز
17حمید رحمت آبادی - مریم لفظی قاضی 139 امتیاز
18محمد اسماعیلی - سیده مهسا حسینی مهر 135 امتیاز
19محمد صادق خدیوی رفوگر - اکرم شاهد 132 امتیاز
20حبیب اله بدوی دلفارد - سمیه حسنی 131 امتیاز
21یداله دستورانی - رقیه اسلام طلب 129 امتیاز
22یونس بهرامی قلعه سفیدی - الهام هاشم زاده قلعه شاهی 123 امتیاز
23علی وصال فر - اسما تیکدری نژاد 123 امتیاز
24علیرضا شجاعیان - محدثه میغانی 122 امتیاز
25شهرام زنگی آبادی زاده - فاطمه وصال فر 120 امتیاز
26محمد سجادپور - اکرم سجودی 113 امتیاز
27داود اخوندی - فریبا آزادی 111 امتیاز
28مهدی یزدانی - زهرا تفنگ سازی 107 امتیاز
29منصور سعادتی - فاطمه السادات قنادی 102 امتیاز
30حامد مطلب زاده - خدیجه ابوزاده گتابی 102 امتیاز
31محمد جواد سلطانی - تکتم محمدنیا 98 امتیاز
32سید رضا احمدی مطلق - راحله قاسمی 98 امتیاز
33سیامک ایمان پرست - ندا عظیمی ایرانی 96 امتیاز
34محمد کمالی - سارا کمالی 95 امتیاز
35محمد سمیع زاده - زهرا قدوسی 94 امتیاز
36سعید حسن زاده - رویا حسین زاده 94 امتیاز
37وحید سعیدی - هانیه نیکزاده 88 امتیاز
38اکبر اسماعیل پور - فائزه محی الدینی لطف اباد کشکو 83 امتیاز
39محمد پهلوان - حانیه خراشادی کاخکی 79 امتیاز
40علی هادی پور - ساعده گلهرانی دارانی 76 امتیاز
41رسول ملکی - عاطفه فرخی 75 امتیاز
42مصطفی رمضانی - رویا سبیلی 64 امتیاز
43رسول ملکی - عاطفه فرخی 63 امتیاز
44حسین محمدیان - ریحانه حسین پور 63 امتیاز
45علیرضا قرائی - سیده زهرا حسینی 61 امتیاز
46مرتضی برزگر - زهرا عمادی نظری 61 امتیاز
47سیدحسین محمدی - ریحانه رشیدی 61 امتیاز
48سیدابراهیم سعیدی - سیده حورا البطاط موسوی 61 امتیاز
49محمدمهدی حسینی نژاد - اعظم سالارصادقی 57 امتیاز
50محمد رضا عباسی - فاطمه نصرتی جاوید 55 امتیاز

اخبار

اطلاعیه ها

تازه ترین مطالب

  • وقتی صحبت از شادی و نشاط به میان می آید، خیلی ها می گویند: "برو بابا دلت خوشه"! ...
  • من اغلب بی دلیل دچار استرس می شوم و نمی دانم چطور باید با این شرایط کنار بیایم و شرایط را ...
  • خشم، هیجانی طبیعی است که اگر نحوه ابراز آن مناسب نباشد، می‌تواند پیامدهای ناگواری را برای ...

معرفی منابع آموزشی و محصولات