سطح کیفی اردوی ها برگزار شده را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

 
 
 
 

50 زوج برتر
1مجید غنیمتی - شکوفه افشاری 189 امتیاز
2مرتضی طیبی - طاهره سیاح 182 امتیاز
3مرتضی صاحبی هوس - اکرم حیدری 179 امتیاز
4علیرضا بافقی - نجمه نیکو 158 امتیاز
5علی احمدی شجاع - سعیده شیبانی 158 امتیاز
6احمد وحدتیان - سمانه عیدی کاخکی 156 امتیاز
7سیدعلی مستجاب الدعواتی - فاطمه خان صنمی 147 امتیاز
8محمد حیاتی - سعیده بی تقصیر 141 امتیاز
9امیر حسین بنازاده یزد - ریحانه محمودزاده وزیری 139 امتیاز
10حمید رحمت آبادی - مریم لفظی قاضی 139 امتیاز
11عبدالرحیم صالحی زاده - زهره عبدی 138 امتیاز
12محمد اسماعیلی - سیده مهسا حسینی مهر 135 امتیاز
13عباس حسین زاده - عاطفه نبی زاده 129 امتیاز
14یداله دستورانی - رقیه اسلام طلب 129 امتیاز
15حبیب اله بدوی دلفارد - سمیه حسنی 126 امتیاز
16عباس خسرونژاد - سارا کریمی 123 امتیاز
17سید امیرحسین رضوی - مهدیه سادات فاطمی 117 امتیاز
18سید یاسین عمرانی - زینب مومنی 114 امتیاز
19علی وصال فر - اسما تیکدری نژاد 104 امتیاز
20منصور سعادتی - فاطمه السادات قنادی 102 امتیاز
21شهرام زنگی آبادی زاده - فاطمه وصال فر 101 امتیاز
22محمد سجادپور - اکرم سجودی 101 امتیاز
23محمد جواد سلطانی - تکتم محمدنیا 98 امتیاز
24علیرضا شجاعیان - محدثه میغانی 98 امتیاز
25یونس بهرامی قلعه سفیدی - الهام هاشم زاده قلعه شاهی 96 امتیاز
26محمد صادق خدیوی رفوگر - اکرم شاهد 96 امتیاز
27حسین نیک پسند - سیما کوچک علیزاده راینی 87 امتیاز
28مهدی یزدانی - زهرا تفنگ سازی 85 امتیاز
29اکبر اسماعیل پور - فائزه محی الدینی لطف اباد کشکو 82 امتیاز
30حامد مطلب زاده - خدیجه ابوزاده گتابی 81 امتیاز
31داود اخوندی - فریبا آزادی 79 امتیاز
32علی هادی پور - ساعده گلهرانی دارانی 76 امتیاز
33وحید سعیدی - هانیه نیکزاده 74 امتیاز
34سیامک ایمان پرست - ندا عظیمی ایرانی 67 امتیاز
35مصطفی رمضانی - رویا سبیلی 64 امتیاز
36حسین محمدیان - ریحانه حسین پور 63 امتیاز
37علیرضا قرائی - سیده زهرا حسینی 61 امتیاز
38مرتضی برزگر - زهرا عمادی نظری 61 امتیاز
39سیدحسین محمدی - ریحانه رشیدی 61 امتیاز
40محمد پهلوان - حانیه خراشادی کاخکی 59 امتیاز
41محمد رضا عباسی - فاطمه نصرتی جاوید 55 امتیاز
42محمد کمالی - سارا کمالی 51 امتیاز
43امین پژوهش راوری - ساره کوچک علی زاده 51 امتیاز
44سید رضا احمدی مطلق - راحله قاسمی 51 امتیاز
45احمد فرزانه - راحله رکنی خواه 51 امتیاز
46 محمد ساقی - مرضیه ساقی 50 امتیاز
47محمدمهدی حسینی نژاد - اعظم سالارصادقی 50 امتیاز
48محمود صادقی - مرضیه حسین زاده 45 امتیاز
49محمد ابراهیم خادمی - سیده فاطمه عبدالغفوریان 44 امتیاز
50علی عبدی - سمیه دیراوی 43 امتیاز

اخبار

اطلاعیه ها

تازه ترین مطالب

  • وقتی صحبت از شادی و نشاط به میان می آید، خیلی ها می گویند: "برو بابا دلت خوشه"! ...
  • من اغلب بی دلیل دچار استرس می شوم و نمی دانم چطور باید با این شرایط کنار بیایم و شرایط را ...
  • خشم، هیجانی طبیعی است که اگر نحوه ابراز آن مناسب نباشد، می‌تواند پیامدهای ناگواری را برای ...

معرفی منابع آموزشی و محصولات