سطح کیفی اردوی ها برگزار شده را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

 
 
 
 

50 زوج برتر
1شهرام زنگی آبادی زاده - فاطمه وصال فر 392 امتیاز
2سید یاسین عمرانی - زینب مومنی 391 امتیاز
3سیدعلی مستجاب الدعواتی - فاطمه خان صنمی 346 امتیاز
4علی وصال فر - اسما تیکدری نژاد 344 امتیاز
5امیر حسین بنازاده یزد - ریحانه محمودزاده وزیری 335 امتیاز
6علی احمدی شجاع - سعیده شیبانی 324 امتیاز
7مرتضی طیبی - طاهره سیاح 297 امتیاز
8محمد حیاتی - سعیده بی تقصیر 296 امتیاز
9احمد وحدتیان - سمانه عیدی کاخکی 284 امتیاز
10مجید غنیمتی - شکوفه افشاری 266 امتیاز
11حمید رحمت آبادی - مریم لفظی قاضی 262 امتیاز
12مرتضی صاحبی هوس - اکرم حیدری 257 امتیاز
13سید امیرحسین رضوی - مهدیه سادات فاطمی 256 امتیاز
14عباس حسین زاده - عاطفه نبی زاده 249 امتیاز
15رسول یوسفان - سحر یوسفان نجف ابادی 245 امتیاز
16یداله دستورانی - رقیه اسلام طلب 221 امتیاز
17امین پژوهش راوری - ساره کوچک علی زاده 221 امتیاز
18سجاد کهنمویی - زهرا مهذب فر 220 امتیاز
19یونس بهرامی قلعه سفیدی - الهام هاشم زاده قلعه شاهی 219 امتیاز
20حسین نیک پسند - سیما کوچک علیزاده راینی 218 امتیاز
21منصور سعادتی - فاطمه السادات قنادی 218 امتیاز
22محمد اسماعیلی - سیده مهسا حسینی مهر 215 امتیاز
23علیرضا بافقی - نجمه نیکو 197 امتیاز
24محمد مهدیه نجف آبادی - آرزو صالحی 189 امتیاز
25سعید نوروزی - فائزه پاک منش 183 امتیاز
26محمد سجادپور - اکرم سجودی 174 امتیاز
27حبیب اله بدوی دلفارد - سمیه حسنی 171 امتیاز
28عباس خسرونژاد - سارا کریمی 168 امتیاز
29سیامک ایمان پرست - ندا عظیمی ایرانی 168 امتیاز
30عبدالرحیم صالحی زاده - زهره عبدی 159 امتیاز
31رضا کمالی پور - زهرا خوشه چین 159 امتیاز
32علیرضا شجاعیان - محدثه میغانی 148 امتیاز
33محمد صادق خدیوی رفوگر - اکرم شاهد 132 امتیاز
34سهیل مظاهری - زهرا خلیقی 130 امتیاز
35حسین باقری - فاطمه کربلایی پور 129 امتیاز
36مرتضی برزگر - زهرا عمادی نظری 123 امتیاز
37حامد مطلب زاده - خدیجه ابوزاده گتابی 122 امتیاز
38مهدی یزدانی - زهرا تفنگ سازی 121 امتیاز
39محمد سمیع زاده - زهرا قدوسی 119 امتیاز
40محمد علی کاتبی - زهره کبیریان 112 امتیاز
41داود اخوندی - فریبا آزادی 111 امتیاز
42سعید حسن زاده - رویا حسین زاده 108 امتیاز
43حسین نودهی - زهره اعظم طراحان 108 امتیاز
44رسول ملکی - عاطفه فرخی 98 امتیاز
45محمد جواد سلطانی - تکتم محمدنیا 98 امتیاز
46سید رضا احمدی مطلق - راحله قاسمی 98 امتیاز
47محمد کمالی - سارا کمالی 95 امتیاز
48هاشم شنوایی - هاشمه شنوایی 90 امتیاز
49مصطفی رمضانی - رویا سبیلی 90 امتیاز
50سعید خوش بین - معصومه ملکوتی 90 امتیاز

تازه ترین مطالب

معرفی منابع آموزشی و محصولات